Taxor och avgifter

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda miljön på Hammarö. Kommunen gör olika arbeten på ledningsnätet för att trygga framtiden och förbereda för att vi ska kunna bli fler på Hammarö.

2005 Bild 002.jpg

Taxor från och med 1 april 2021

(Beslutat av kommunfullmäktige 2021-03-29)

Brukningsavgift (inklusive moms)

Grundavgift 1150 kronor per år                                                                  Lägenhetsavgift 2637 kronor per år                                                       Förbrukningsavgift 30,42 kronor per kubikmeter vatten

En villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten per år kommer att få en årsavgift på 8350 kronor per år vilket motsvarar en månadsavgift på cirka 696 kronor per månad.

 

Anläggningsavgift (inklusive moms) 

 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas vid nyanslutning av en bostadsfastighet eller lokalfastighet inom kommunens verksamhetsområde. Den varierar beroende på hur stor fastighet du har. Det kan även tillkomma en anläggningskostnad vid om- eller tillbyggnad på fastigheten.

Anläggningsavgiften för vatten, spillvatten och dagvatten för ett nytt bostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter är 253 980 kronor (denna anläggningsavgift gäller oftast i områden inom tätort).

Anläggningsavgiften för vatten och spillvatten för ett nytt bostadshus med tomtyta på 800 kvadratmeter är 207 504 kronor (denna anläggningsavgift gäller oftast i områden utanför tätort där man själv kan ordna med lokalt omhändertagande av dagvattnet).

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-06-18