Processen för anmälan

Processen för anmälan är inte lika omfattande som för bygglov. Miljö- och byggförvaltningens roll, är att bedöma att det som du ska göra sker enligt gällande lagar och regler.

8CA10DAD-EE81-4F9F-BEE0-40CE4BAEBC7A.JPG

Tekniskt samråd kan förekomma. Om det är aktuellt i ditt ärende får du information om det.  

Sidan uppdaterad: 2020-07-07