Leader Närheten-för en hållbar landsbygdsutveckling

Leader Närheten fördelar stöd till spännande projekt inom kommunerna Hammarö, Karlstad, Grums, Kil och Forshaga i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen. Arbetet bedrivs genom leadermetoden som bygger på ett partnerskap mellan ideella krafter, näringslivet och det offentliga samhället.

Naturbild med vatten, klippor och buskage

Möjlighet att ansöka om stöd

Leader Närheten är ett av landsbygdsprogrammet inom EU och arbetar utifrån ett lokalt perspektiv med att förmedla stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Projekten skall främja en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden, omställning till ett hållbart samhälle, bidra till ökad integration, jämlikhet, jämställdhet och fler ungdomar i arbete samt öka livskvaliteten. Drivkrafter för utvecklingsarbetet består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande.

Genom leadermetoden arbetar vi för att skapa möjligheter att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få, stöd för att realisera sina drömmar. 

Vilka drömmar vill du förverkliga? Läs mer om stödet och hur du går tillväga med en ansökan genom att klicka på länken nedan:
Här kan du läsa mer om Leader Närheten.  

Om leadermetoden och dess betydelse för lokalt ledd utveckling

Kontakt
Hammarö kommun
Annika Axelsson, näringslivsansvarig
Telefon: 054-51 56 19
Mejl: annika.axelsson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2021-04-30