Samarbetspartners

Det finns många lokala företagsnätverk och instanser där du som företagare kan få hjälp och inspiration. Klicka på respektive namn i listan nedan för att komma till deras webbplats.

Satterstrand 02.jpg

Almi Företagspartner – Har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. De erbjuder även finansiering och rådgivning.

Drivhuset Karlstad – Hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. 

Business Sweden - Gör det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats gör de utlandssatsningar möjliga – snabbare och enklare.

Företagarna – Riksorganisation för företag som verkar för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Handelskammaren – En av 11 regionala , fria, obundna handelskamrar. Huvuduppgiften är att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

Inova – Utvecklar människor och affärsidéer till växande företag genom inkubator och alumn verksamhet.

Nyföretagarcentrum - Ger kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning om du funderar på att starta företag.

Svenskt Näringsliv – Företagens företrädare i Sverige.

Ung Företagsamhet – En icke vinstdrivande och partipolitisk obunden organisation som arbetar för att skapa ett ökat företagsamt självförtroende hos unga människor.

Ung digital idé Till för att hjälpa personer mellan 16 och 35 år att utveckla sin idé och starta företag.


Projekt och nätverk som Hammarö kommun medfinansierar

  • Centrum Skoghall/Hammarö
  • Leader Närheten
  • Nyföretagarcentrum
  • The Paper Province
  • Ung företagsamhet
  • Vänersamarbete
Sidan uppdaterad: 2021-02-10