• Barnen poppar in sin nya förskola. 2021-09-20 Barnen poppade igång invigningen av Annebergs förskola
  Det var en tydlig feststämning på invigningen av Annebergs förskola som ägde rum under måndagen. Politiker och tjänstemän höll tal och klippte band samtidigt som barnen firade in förskolan med partypoppers, ballonger och såpbubblor.
 • 2021-09-17 Sprängningsarbete  måndag 20 september
  Det behövs göras ytterligare sprängningsarbete på skolområdet för Götetorp. Vibrationsmätare är utplacerade där behov finns och varningssignaler kommer gå ut före och efter sprängningen. Arbetet utförs under måndag 20 september.
 • 2021-08-23 Sprängningsarbeten Götetorp
  Under vecka 34 och troligtvis även vecka 35 så kommer det utföras sprängningsarbeten vid Götetorp. Vibrationsmätare är utplacerade där behov finns.
 • 2021-06-29 Rivningsarbete under v.27-31
  Det har blivit dags att riva den gamla skolbyggnaden på skolområdet vid Götetorp. Under vecka 27-28 kommer rivningsarbetet påbörjas invändigt för att sedan övergå till utvändig rivning under veckorna 29-31. Det kommer att förekomma störande ljud från rivningsarbetet och främst från den exteriöra rivningen. Även ökad byggtrafik till området kommer förekomma då rivningsmassorna ska fraktas bort. Vibrationsmätare är placerade på de hus som anses behöva det.
 • 2021-06-22 Det fixas i utemiljön vid Hammarlunden
  Det händer många saker samtidigt i våra skolprojekt och nu har även utemiljön vid Hammarlundens F-6 skola börjat komma på plats och ta form. Man kan redan nu se hur fint det kommer bli med grönskande planteringar och träd i kombination med de blivande lekytorna på skolgården.