Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

16 augusti 2021

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som bor i vår kommun.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2021-08-26)

Det du gör spelar roll

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. Du är skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra.

  • Stanna hemma vid symtom och testa dig.
  • Umgås med så få människor som möjligt.
  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Undvik trängsel och handla ensam.
  • Arbeta hemifrån om du kan.

Läs mer om de nationella allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Viktigt att se till att du har giltig e-legitimation när du fyllt 13 år – innan du blir sjuk och behöver boka provtagning

Den som har fyllt 13 år måste själv logga in för att kunna använda e-tjänsterna på 1177.se. Dina vårdnadshavare kan inte boka efter att du fyllt 13. E-tjänsterna kan du använda bland annat för att boka egenprovtagning för covid-19.

För att logga in i e-tjänsterna behöver du ha ett svenskt personnummer och en giltig e-legitimation. Om du inte har en giltig e-legitimation är det viktigt att du skaffar det så fort som möjligt. Du kan behöva besöka banken för att få e-legitimation och det kan du inte göra när du är sjuk.

Du skaffar Bank-ID hos en bank. Bankerna har olika krav på din ålder men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av vårdnadshavare. Läs mer på din banks webbplats vad som gäller för dig.

Anpassning av rekommendationer vid inresa i Sverige från 1 juni

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter hemkomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. För utländska medborgare utom nordiska gäller enligt regeringen fortsatt krav på negativt covid-19-test för att resa in i Sverige.

Läs mer om rekommendationer vid inresa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontaktcenter endast öppet för bokade besök

Med anledning av den ökade smittspridningen så tar vi enbart emot bokade besök i vårt Kontaktcenter. För att du ska kunna besöka oss behöver du ringa och boka ditt besök i förväg. Du når vårt kontaktcenter på 054- 51 50 00 eller på kontaktcenter@hammaro.se. Behöver du lämna in handlingar går det bra att göra det i vårt brevinkast i anslutning till entrén. 

Inga privata bokningar av kommunens lokaler tillåts

Inga privata bokningar av kommunens lokaler, så som exempelvis sockenstugan och våra gymnastikhallar, som bokas för kalas och andra tillställningar tillåts. Beslutet gäller tills vidare.

Information about coronavirus/covid 19 in other languages

Here you will find information about the new coronavirus in different languages.

Did you also know that www.hammaro.se can be translated? You'll find the tool for this in the top right corner of the page.

Information om covid-19 utifrån område

Läs mer om konsekvenserna av de nationella föreskrifterna och de allmänna råden för Hammarö kommuns verksamheter under respektive område.

Nyheter om covid-19

Sidan uppdaterad: 2021-08-26